Musik till begravningen

De flesta har nog någon gång funderat över sin egen begravning och vilken musik som ska spelas den dagen. Valfriheten är stor, antingen kan man lämna egna instruktioner eller låta de anhöriga bestämma.

Ungefär hälften av alla svenskar har själva planerat eller valt ut vilka låtar, psalmer eller sånger som ska spelas på begravningsdagen. Hos https://fjallmansbegravning.se/ kan man i dokumentet “Livsarkivet” lämna egna instruktioner och särskilda önskemål. Dokumentet kan hämtas på begravningsbyrån där även kostnadsfri ifyllnadshjälp ingår.

Ett personligt farväl

Själva musiken spelar stor roll för många när det gäller begravningen. Många väljer att själva planera vad som ska spelas och lägger stor vikt vid att musiken som spelas ska vara personlig och spegla den bortgångnes unika karaktär, intressen eller favoritmusik. Specifika instruktioner och utvalda låtar sparas i dokument som kan underlätta för de anhöriga att göra dagen både minnesvärd och vacker. Den bortgångne kan på detta sätt välja sitt sista farväl och för de anhöriga kan det kännas som en stor tröst att den sista viljan och handlingen respekteras.

Populär begravningsmusik

Musiken som spelas på begravningar har olika karaktär, liksom de människor vars liv de hyllar. Många minns säkert Elton Johns Candle in the wind som spelades på prinsessan Dianas direktsända begravning 1997. Sedan dess har denna vackra och sorgsna hyllning spelats många gånger på begravningar världen över. Inte minst visar detta musikens tröstande och läkande kraft i svåra stunder.

När svenskarna själva får välja musiken till begravningen är det inte bara vackra psalmer eller rofyllda visor som är mest populära utan även låtar som har berört genom livet. Björn Skifs Håll mitt hjärta förekommer ofta. Det har också blivit populärt att vända sig till Spotify för att hämta inspiration till begravningen. Här är några exempel på populär begravningsmusik:

 • Tears in Heaven – Eric Clapton
 • Tröstevisa – Benny Andersson
 • Candle in the Wind – Elton John
 • En stund på jorden – Laleh
 • Håll mitt hjärta – Björn Skifs
 • Öppna landskap – Ulf Lundell

Det finns också ett stort utbud av vackra, klassiska psalmer att välja till begravningen. Ofta har nära anhöriga också önskemål om någon särskilt trösterik psalm som inte bara är till för att hylla den bortgångne utan också för att ge tröst och stöd i tider av sorg och saknad. Populära psalmer:

 • Blott en dag, ett ögonblick i sänder
 • Var inte rädd
 • Tryggare kan ingen vara
 • Härlig är jorden
 • Nu är det morgon
 • Vart jag går i skogar, berg och dalar

Kyrklig eller borgerlig begravning

Musiken spelar stor roll oavsett om begravningen i sig är kyrklig eller borgerlig. Strukturen och ordningen när det gäller själva ceremonin och friheten kring val av musik och psalmer kan dock skilja sig åt. Vid kyrkliga begravningar finns ofta ett visst antal psalmer att förhålla sig till medan borgerliga begravningar kan ha en större frihet att sätta samman en musikalisk hyllning. Oavsett vilken begravning som väljs finns det mycket råd och stöd att hämta hos begravningsbyrån som även kan tillhandahålla tips på musik, visor, orgelstycken, solon eller psalmer för att hedra den bortgångnes liv samt hjälpa till med annat som rör själva begravningen.