Kultursatning och demokratiarbete

vinyl hjärta

I dag skriver vi om rockbarer som uppmärksammar vikten av att delta i demokratiska valsystem, om asylsökande som får lära sig improvisationsdans samt om integration med kulturprojekt. Om man vill besöka några av stadens rockiga barer kan man i förväg boka hotell via stockholmshotell.com.

Det är inte bara spelningar som sker på rockbarer runt om i Stockholm, nyligen skedde ett event på Hard Rock Café inför de amerikanska primär- och presidentvalen, med både ballonger och retoriska förmågor. Runt 200 svenskamerikaner samlades på evenemanget som heter ”Rock the Vote” runt om i världen, syftet är att få amerikanska medborgare att registrera sig för röstning i det kommande valet. Under kvällen på Har Rock hade hela 150 personer registrerat sig för röstning i valen, det var samma kväll som det var nomineringsmöte i delstaten Iowa, en stat som inte är den viktigaste men även i mellanvästernregionen där mycket kan svänga beroende på. Mer om rockaftonen kan man läsa om här i Göteborgs-Posten.

Kulturen som brobyggare och lärande

Annat i kulturnyhetsväg i Stockholm är att den nya satsningen på att få in asylsökande i kulturlivet i staden, något som man bland annat kan läsa om här i en artikel i Dagens Nyheter. Intresset har varit väldigt stort och landstingets förvaltning delade ut cirka 3,5 miljoner kronor för projekt med och till just asylsökande. Över 100 intresseanmälningar från olika organisationer kom in på bara tre veckor, slutligen blev det så att 37 stycken olika organisationer fick dela på summan och sprida kulturen.

  • En del organisationer ska ordna workshops i improvisationsdans för barn och ungdomar.
  • Vissa av bidragen har gått till idrottsförningar andra till studieförbund och scenkonst
  • En del projekt är helt nystartade och andra sedan tidigare
  • Det handlar främst om att skapa mötesplatser och delaktighet
  • Det finns även gratis museibesök för asylsökande i Stockholm
  • Det finns även studiecirklar i svenska på asylboenden

I Alingsåstidningen kan vi också läsa om en kultursatsning för de nyankomna som lämnat sina länder i all hast och kommit hit efter en ofta farlig och traumatisk resa över hav och land. I och med detta vill man stärka integrationen genom kulturinsatser så att de asylsökande kan lära känna det nya samhället och lite folk på orten dit man kommit. Ett projekt i Västra Götalandsregionen får projektet kosta max 50 000 kronor och man vill komma igång så fort som möjligt.